old sweat

  1. çoğunlukla asker olan deneymli kişi
  2. deneyimli kişi