omission of important contents

  1. önemli bilgilerin yazılmış olmaması