on condition

  1. şartıyla
şartlı alım
karşıtlık Noun
mütekabiliyet şartı ile
şartıyla
… şartıyla, eğer, şu şartla ki.
I'll come on condition that Jane is invited too.
isminin açıklanmaması şartıyla konuşmak Verb
asla, kat'iyen, kesinlikle, sureti kat'iyede.
You must on no condition touch that wire.
bir şartla Adverb