on one's own

  1. kendi kendine, kendi başına/hesabına, bağımsız olarak.
    I'm all on my own today: Bugün kendi kendimeyim.