on principle

  1. ilkeye dayanarak, prensip itibarıyla.
    refuse on principle: prensibine uymadığından reddetmek.
prensip olarak
prensip olarak reddetmek Verb