on the fence

  1. kararsız, mütereddit.
    be on the right side of the fence: kazanacak tarafta olmak.
    come down
    on one side of the fence or the other: tartışmada bir tarafı veya ötekini tutmak.
    sit on the fence: tereddüt etmek, karar verememek, hangi tarafı tutacağını bilememek, suya sabuna dokunmamak, tarafsız kalmak.
tarafsız kalmak.
kazanan tarafta olmak Verb