1. lambert(s).
 2. large.
 3. Latin.
 4. left.
 5. length.
 6. pound(s).
 7. longitude.
 8. Theatre stage left.
 9. Lady.
 10. Lake.
 11. lattitude.
 12. law.
 13. lira/lire.
Gayrimenkul faaliyetleri (NACE kodu: L) Noun, Trades-Professions
S&L
= Savings and Loan: biriktirme ve ödünç verme.
S&L associations: Biriktirme ve yardım sandığı.
cunda yelkeni. Noun
devletler hukuku
uluslararası hukuk
uluslararası deniz hukuku
uluslararası özel hukuk
(Br) acemi sürücü plakası Noun
acemi sürücü plakası Noun
varagele
İngilizce alfabenin 12'nci harfi. Noun
L şeklinde nesne. Noun
yükseltilmiş demiryolu. Noun
ell (1). Noun
bir dizinin 12'nci (I ihmal edilirse 11'inci) elemanı. Noun
(Roma rakamı olarak) 50. Noun
Latin America.
Law Agent.
Library Association.
Local Agent.
Los Angeles.
left center.
loco citato (zikredilen yerde)
letter of credit.
Library of Congress.
: en küçük ortak payda.
: en küçük ortak çarpan.
: en küçük ortak kat. Astronomy
Allaha daima şükürler olsun.
Licentiate in Dental Surgery.
long primer.
low pressure.
= lümen(s) per watt.
yukarıda söylenen yerde.
L/C
= letter of credit.
(politika) eşitçi
tesviye eden kişi ya da alet
taksitli satın almalar üzerindeki kısıtlamaları kaldırmak Verb
şehirlerarası arama
yardım taksitleri Noun
amortisman taksidi
angle iron ile ayni anlama gelir. köşebent demiri, L demiri, kesiti L şeklinde olan demir çubuk.
yıllık taksit
Tâkı Zafer: Pariste 1806'da Napolyon tarafından yaptırılmaya başlanmış, 1816'da bitirilmiştir.
son taksit ödenmemiş olmak Verb
araba alıp bedelini aylık taksitlerle ödemek Verb
tespit edilmiş taksitlerle
devletler hukukuna karşı
danışma
memurlarla görüşme
eksper müşavir
danışma işi
müşavir
elçilik müsteşarı
danışman
avukat
(US) avukat
davavekili
(Br) birinci sınıf elçilik müsteşarı
(Br) elçilik müşaviri
telefon numarası çevirme
telefon numarasını otomatik olarak arayan cihaz
çevir sesi
(Br) elçilik müşaviri
direkt arama
direkt arama sistemi
direkt şehirlerarası arama
personel sorunları konusunda danışma
elçilik binasının masuniyeti
dolgunluk
tokluk
olgunluk
şişmanlık
tam oluş
yaylım ateşi
vb yağmuru
eleştiri
yaylım ateşi açmak Verb
aylık taksitlerle
parafeli
(US) Br kontrol parafını taşıyan çek
monogramlı kâğıt
bölüm bölüm
halka yavaş yavaş yeni öğreti aşılamak Verb
= mean sea level.
sıraya koyma
bir tereke borçlarının en adil bir şekilde tesviyesini sağlayacak şekilde düzenlenmesi ve tasnifi
haczedilecek nesnelerin sıraya konulması
menkul değerlerin paylaştırılması
azami muhtemel zarar
aylık taksit
paketleme makinesi
ufak taksitler Noun
devletler kamu hukuku
yeniden yerleştirme
bir memuru yeniden yerleştirme
perakende taksitle
perakendeci taksitli ödeme kredisi
emeklilik sorunları konusunda danışma
parıldakçı
lütfen.
şehirlerarası otomatik arama
(US) şehirlerarası direkt arama
birazdan pek yakında.
şimdi, biraz önce.
bir konuyu en ince ayrıntısına kadar hakkını vererek işlemek Verb
âdeta canlı/sahici gibi görünen göz aldatıcı resim/tablo.
(Br) şehirlerarası telefon
tünel açma
devletler hukuku tahtında
engelsiz
yün
yünlü
yünden yapılmış
çuhacı
kumaşçı
yünlü işi
kumaşçılık
manifaturacılık
yünlü mallar Noun
yünlüler Noun
: izinli.
izinsiz görevden ayrılan kimse.
asker kaçağı.
okul kaçağı.
= Bachelor of Library Science.
= House of Lords: Lordlar Kamarası.
= International Labor Organization.
Milletlerarası İşçi Örgütü: dünyada çalışma koşullarını düzeltmek amaciyle Birleşmiş Milletlerce kurulmuş bir örgüt.
gelir tablosu Noun, Accounting
= profit and loss: kâr ve zarar.
= profit and loss: kâr ve zarar.
Arabian Peninsula Proper Name, Place Names
Real estate activities (NACE code: L) Noun, Trades-Professions
The Black Stone Proper Name, Religion-Faith
fifteenth letter of the Turkish alphabet
ascender

Turkish Dictionary (Kubbealti Turkish Dictionary)

 1. Latin asıllı ... beşinci harfi
 2. İsimden isim yapma eki
 3. İsimden fiil yapma eki