1. lambert(s).
 2. large.
 3. Latin.
 4. left.
 5. length.
 6. pound(s).
 7. longitude.
 8. Tiyatro stage left.
 9. Lady.
 10. Lake.
 11. lattitude.
 12. law.
 13. lira/lire.
Gayrimenkul faaliyetleri (NACE kodu: L) İsim, Sanayi ve Zanaatler
S&L
= Savings and Loan: biriktirme ve ödünç verme.
S&L associations: Biriktirme ve yardım sandığı.
cunda yelkeni. İsim
devletler hukuku
uluslararası hukuk
uluslararası deniz hukuku
uluslararası özel hukuk
(Br) acemi sürücü plakası İsim
acemi sürücü plakası İsim
varagele
İngilizce alfabenin 12'nci harfi. İsim
L şeklinde nesne. İsim
yükseltilmiş demiryolu. İsim
ell (1). İsim
bir dizinin 12'nci (I ihmal edilirse 11'inci) elemanı. İsim
(Roma rakamı olarak) 50. İsim
Latin America.
Law Agent.
Library Association.
Local Agent.
Los Angeles.
left center.
loco citato (zikredilen yerde)
letter of credit.
Library of Congress.
: en küçük ortak payda.
: en küçük ortak çarpan.
: en küçük ortak kat. Astronomi
Allaha daima şükürler olsun.
Licentiate in Dental Surgery.
long primer.
low pressure.
= lümen(s) per watt.
yukarıda söylenen yerde.
L/C
= letter of credit.
(politika) eşitçi
tesviye eden kişi ya da alet
taksitli satın almalar üzerindeki kısıtlamaları kaldırmak Fiil
şehirlerarası arama
yardım taksitleri İsim
amortisman taksidi
angle iron ile ayni anlama gelir. köşebent demiri, L demiri, kesiti L şeklinde olan demir çubuk.
yıllık taksit
Tâkı Zafer: Pariste 1806'da Napolyon tarafından yaptırılmaya başlanmış, 1816'da bitirilmiştir.
son taksit ödenmemiş olmak Fiil
araba alıp bedelini aylık taksitlerle ödemek Fiil
tespit edilmiş taksitlerle
devletler hukukuna karşı
danışma
memurlarla görüşme
eksper müşavir
danışma işi
müşavir
elçilik müsteşarı
danışman
avukat
(US) avukat
davavekili
(Br) birinci sınıf elçilik müsteşarı
(Br) elçilik müşaviri
telefon numarası çevirme
telefon numarasını otomatik olarak arayan cihaz
çevir sesi
(Br) elçilik müşaviri
direkt arama
direkt arama sistemi
direkt şehirlerarası arama
personel sorunları konusunda danışma
elçilik binasının masuniyeti
dolgunluk
tokluk
olgunluk
şişmanlık
tam oluş
yaylım ateşi
vb yağmuru
eleştiri
yaylım ateşi açmak Fiil
aylık taksitlerle
parafeli
(US) Br kontrol parafını taşıyan çek
monogramlı kâğıt
bölüm bölüm
halka yavaş yavaş yeni öğreti aşılamak Fiil
= mean sea level.
sıraya koyma
bir tereke borçlarının en adil bir şekilde tesviyesini sağlayacak şekilde düzenlenmesi ve tasnifi
haczedilecek nesnelerin sıraya konulması
menkul değerlerin paylaştırılması
azami muhtemel zarar
aylık taksit
paketleme makinesi
ufak taksitler İsim
devletler kamu hukuku
yeniden yerleştirme
bir memuru yeniden yerleştirme
perakende taksitle
perakendeci taksitli ödeme kredisi
emeklilik sorunları konusunda danışma
parıldakçı
lütfen.
şehirlerarası otomatik arama
(US) şehirlerarası direkt arama
birazdan pek yakında.
şimdi, biraz önce.
bir konuyu en ince ayrıntısına kadar hakkını vererek işlemek Fiil
âdeta canlı/sahici gibi görünen göz aldatıcı resim/tablo.
(Br) şehirlerarası telefon
tünel açma
devletler hukuku tahtında
engelsiz
yün
yünlü
yünden yapılmış
çuhacı
kumaşçı
yünlü işi
kumaşçılık
manifaturacılık
yünlü mallar İsim
yünlüler İsim
: izinli.
izinsiz görevden ayrılan kimse.
asker kaçağı.
okul kaçağı.
= Bachelor of Library Science.
= House of Lords: Lordlar Kamarası.
= International Labor Organization.
Milletlerarası İşçi Örgütü: dünyada çalışma koşullarını düzeltmek amaciyle Birleşmiş Milletlerce kurulmuş bir örgüt.
gelir tablosu İsim, Muhasebe
= profit and loss: kâr ve zarar.
= profit and loss: kâr ve zarar.
Arabian Peninsula Özel Isim, Yer İsimleri
Real estate activities (NACE code: L) İsim, Sanayi ve Zanaatler
The Black Stone Özel Isim, Din ve İnanç
fifteenth letter of the Turkish alphabet
ascender

Türkçe Sözlük (Kubbealti Lugati)

 1. Latin asıllı ... beşinci harfi
 2. İsimden isim yapma eki
 3. İsimden fiil yapma eki