on the map

  1. (a) önemli, tanınmış, meşhur.
    put on the map: önem kazandırmak, tanıtmak, meşhur etmek, şöhretini
    yaymak.
    This big new hotel certainly put our town on the map.
harita üzerinde yolunu çizmek Verb
harita üzerinde şehri bulmak Verb
harita üzerinde bir mesafeyi işaretlemek Verb
önemini duyurmak Verb
ortaya çıkarmak Verb
bir yerin adını duyurmak Verb
günün konusu olmak Verb
ön planda olmak Verb
bir haritayı yere sermek Verb