(kısaltma) kooperatif
kooperatif mağazası/şirketi/evi. Noun
yanılsatıcı sanat: uzay ve şekilleri yanılsatıcı devinim ve görünümler şeklinde düzenleyen soyut resim
üslûbu.
op ile ayni anlama gelir.
op artist: yanılsatıcı sanatkâr.
Noun
op sanatı Noun, Art
op.
operation.
op.
opera.
op.
opposite.
op.
opus.
(=

opere citato
) evvelce zikredilen kitapta/eserde, sözü geçen eserde.
a.g.e. Noun, Language-Literature
op art Noun, Art
kiss- and-tell