open a folding map

  1. Verb katlanır bir haritayı açmak
katlanır bir haritayı açmak Verb