open court

  1. açık oturum
  2. açık oturum halindeki mahkeme
açık duruşmada yargılanmak Verb
umuma açık olarak duruşmada yargılanmak Verb
umuma açık olan duruşmada yargılanmak Verb
açık yapılan oturum
açık duruşmada yargılama Noun, Law
aleni şekilde yargılanmış
oturum açmak Verb
mahkemeyi açmak Verb