open end fund

  1. fon açık uçlu fon
(US) yatırım şirketi (tasarruf sahiplerinin parasıyla tasarruf yapıp kârından pay dağıtan kuruluş
açık yatırım fonu