open end

  1. açık son (radyo ya da televizyon programının tarihi önceden saptanmamış bitişi
fon açık uçlu fon
menkul kıymetler yatırım fonu
geniş kapsamlı, geniş ölçüde yoruma elverişli,
mec. lâstikli.
open-end agreements. Adjective