open wide

  1. Verb ardına kadar açmak
ardına kadar açık
apaçık