operate to sb's disadvantage

  1. Verb birinin menfaatine aykırı işletmek