opportunity cost of capital

  1. sermayenin fırsat maliyeti (şirket içinde fonların etkin bir biçimde kullanılması sonucu beklenen kâr oranı
  2. Noun sermayenin fırsat maliyeti