orange goods

  1. Noun portakal rengi eşyalar (giyim eşyası gibi uzun süre dayanmayan , dağıtımı geniş çapta yapılan , iyi kâr marjı bırakan mallar