oregano

  1. Noun yabani mercankök, farekulağı
    (Origanum vulgare): yaprakları kurutularak yemeklere rayiha ve lezzet
    vermek için kullanılan nanegillerden bir bitki.