original bill

  1. (US) ciro edilmeden önce iskontoya tabi tutulan senet
  2. para piyasasında cirodan önce alınıp satılan poliçe veya senet
daha önce aynı taraflar arasında dava konusu edilmiş anlaşmazlığa ait dava dilekçesi