original capital

  1. başlangıç sermayesi
  2. (US) ana sermaye
kuruluş sermayesini artırmak Verb