original capital

kuruluş sermayesini artırmak Fiil