original nationality

  1. başlangıçtaki uyruğu
  2. ilk uyruk