oust a rival from office

  1. Verb bir rakibi mevkiinden kovmak
  2. Verb şirketteki bir rakibin ayağını kaydırmak
  3. Verb bir rakibi mevkinden kovmak