outreach

  1. (ötesine/ilerisine) geçme(k), aşma(k), tecavüz etme(k).
  2. (daha uzağa) yetişme(k)/uzanma(k)/ulaşma(k), birini geçme(k).