over and over (again)

  1. tekrar tekrar, mükerreren, üst üste, birbiri ardınca, defalarca, defaatle.
    He keeps telling me the
    same story over and over.
ağızda sakız gibi çiğnemek Verb
tekrar tekrar Adverb
defalarca Adverb