over and over (again)

  1. tekrar tekrar, mükerreren, üst üste, birbiri ardınca, defalarca, defaatle.
    He keeps telling me the
    same story over and over.
ağızda sakız gibi çiğnemek Fiil
tekrar tekrar Zarf
defalarca Zarf