over and over again

  1. Adverb tekrar tekrar
  2. Adverb defalarca
ağızda sakız gibi çiğnemek Verb
tekrar tekrar, mükerreren, üst üste, birbiri ardınca, defalarca, defaatle.
He keeps telling me the
same story over and over.