over and over again

ağızda sakız gibi çiğnemek Fiil
tekrar tekrar, mükerreren, üst üste, birbiri ardınca, defalarca, defaatle.
He keeps telling me the
same story over and over.