override

 1. Transitive Verb tepelemek, (ayak altında) çiğnemek.
 2. Transitive Verb tahakküm etmek, irade ve otoritesi üstün gelmek, emir ve iradesi altına almak.
 3. Transitive Verb başkalarını dinlemeyip kendi bildiği gibi hareket etmek, (emre/tavsiyeye) aldırmamak, önem vermemek,
  (emirleri) saymamak/ hiçe saymak.
  to override one's advisers.
 4. Transitive Verb iptal etmek, hükümsüz bırakmak.
  A decision that overrides all previous decisions.
 5. Transitive Verb (atı) fazla koşturup yormak.
 6. Transitive Verb üzerinden geçmek/uzanmak.
 7. Transitive Verb, Surgery (kırılan kemik uçları) üstüste binmek.
öğüt verenlerine kulak vermemek Verb
yetkisini aşmak Verb
birinin taleplerine aldırmamak Verb
bozmak Verb
bir kararı iptal etmek Verb
veto hakkına aldırmamak Verb
bir veto hakkına aldırmamak Verb
bütün öteki mülâhazaları önemsiz addetmek Verb
alıcının atıfta bulunduğu hiçbir şartı kabul etmemek Verb
ileri sürülen iddiaları reddetmek Verb
birinin talep bilerine aldırmamak Verb
birinin taleplerini kabul etmemek Verb
birinin arzularını kaale almamak Verb