1. Geçişli Fiil tepelemek, (ayak altında) çiğnemek.
 2. Geçişli Fiil tahakküm etmek, irade ve otoritesi üstün gelmek, emir ve iradesi altına almak.
 3. Geçişli Fiil başkalarını dinlemeyip kendi bildiği gibi hareket etmek, (emre/tavsiyeye) aldırmamak, önem vermemek,
  (emirleri) saymamak/ hiçe saymak.
  to override one's advisers.
 4. Geçişli Fiil iptal etmek, hükümsüz bırakmak.
  A decision that overrides all previous decisions.
 5. Geçişli Fiil (atı) fazla koşturup yormak.
 6. Geçişli Fiil üzerinden geçmek/uzanmak.
 7. Geçişli Fiil, Cerrahi (kırılan kemik uçları) üstüste binmek.
öğüt verenlerine kulak vermemek Fiil
yetkisini aşmak Fiil
birinin taleplerine aldırmamak Fiil
bozmak Fiil
bir kararı iptal etmek Fiil
veto hakkına aldırmamak Fiil
bir veto hakkına aldırmamak Fiil
bütün öteki mülâhazaları önemsiz addetmek Fiil
alıcının atıfta bulunduğu hiçbir şartı kabul etmemek Fiil
ileri sürülen iddiaları reddetmek Fiil
birinin talep bilerine aldırmamak Fiil
birinin taleplerini kabul etmemek Fiil
birinin arzularını kaale almamak Fiil