overrule one's own holdings

  1. Verb (US) kendi kararlarından caymak