owe allegiance

  1. Verb birine sadakat göstermek zorunluluğunda olmak