owe allegiance

  1. Fiil birine sadakat göstermek zorunluluğunda olmak