owe to

  1. -e borçlu/medyun olmak.
    We owe loyalty to our country. He owes his wealth to hard work and good luck.
birine çok şey borçlu olmak Verb
itibarını borçlu olmak Verb
başarısını yatırım alanlarını genişletmeye borçlu olmak Verb
mevkiini pistonla elde etmiş olmak Verb
terfisini iltimasa borçlu olmak Verb
babaya saygı borçlu olmak Verb
ana-babaya saygı borçlu olmak Verb
birinden özür zrü dileme durumunda olma