1. -e borçlu/medyun olmak.
    We owe loyalty to our country. He owes his wealth to hard work and good luck.
birine çok şey borçlu olmak Fiil
itibarını borçlu olmak Fiil
başarısını yatırım alanlarını genişletmeye borçlu olmak Fiil
mevkiini pistonla elde etmiş olmak Fiil
terfisini iltimasa borçlu olmak Fiil
babaya saygı borçlu olmak Fiil
ana-babaya saygı borçlu olmak Fiil
birinden özür zrü dileme durumunda olma