own order

  1. kendi siparişi
eşyayı kendi düzenine göre sıralamak Verb
kendi emrimize
kendi emir emr imize
ilkin kendi işlerine bir çekidüzen vermek Verb