paraşüt

  1. parachute
  2. chute
pilot parachute
parachute operating-out time
parachute operating-out time
parachute candidate
parachute detachment
parachute harness
parachute mine
parachute bag Noun

Turkish Dictionary (Kubbealti Turkish Dictionary)

  1. Bir insan veya cismin yüksekten düşüşünü ... sağlam ipekten yapılmış düzenek