parlance

 1. Noun konuşma tarzı/şekli, dil, lisan, deyim, tabir.
  in common parlance: konuşma dilinde/diliyle.
  legal
  parlance: hukuk dili.
  In naval parlance a floor is a deck.
 2. Noun söylev, nutuk, (resmî) tartışma, müzakere.
 3. Noun konuşma, musahabe, sohbet.
banka dili
ticari deyim
her günkü dil
aydınların kullandığı dil
iş dünyası dili
kanun dilinde
sigorta görüşmesi
hukuk dili