1. İsim konuşma tarzı/şekli, dil, lisan, deyim, tabir.
    in common parlance: konuşma dilinde/diliyle.
    legal
    parlance: hukuk dili.
    In naval parlance a floor is a deck.
  2. İsim söylev, nutuk, (resmî) tartışma, müzakere.
  3. İsim konuşma, musahabe, sohbet.
banka dili
ticari deyim
her günkü dil
aydınların kullandığı dil
iş dünyası dili
kanun dilinde
sigorta görüşmesi
hukuk dili