part time

  1. geçici, bütün günü/zamanı doldurmayan.
    part time job: geçici görev, bütün gün/bütün hafta çalışmayı gerektirmeyen iş.
parttaym (yarı zaman) çalışmak Verb
yarı zaman çalışmak Verb
yarım gün çalışma taahhüdü
yarım gün izni
yarım gün çalışan işçi
yarım gün çalışılan iş
fabrikada yarım gün çalışmayla kazanılan para
yarım gün gidilen okul
yarım zamanlı istasyon (yalnızca belirli saatler arasında yayın yapan radyo ya da televizyon istasyonu
yarım gün okula giden öğrenci
parttaym münhal yer
yarım gün çalışma
yarım gün çalışan işçi
az süreli, kısa süreli, kısmî mesai (yapan), bütün gün çalış(ıl)mayan, geçici.
a part-time clerk.
part-time employment. full-time