part-time work

  1. yarım günlük iş
  2. yarımgün çalışma
yarım gün çalışma