pass along audience

  1. bir gazete ya da dergiyi ilk satın alandan ya da aboneden sonra okuyan toplam insan sayısı
  2. bu sayı
  3. bu kişilerin evinde oturanları kapsamaz