pass measure

  1. Verb hüküm vermek
bir tedbir kararını kuruldan geçirmek Verb
bir önlemi kurula kabul ettirmek Verb