pass measure

bir tedbir kararını kuruldan geçirmek Fiil
bir önlemi kurula kabul ettirmek Fiil