pathetic

  1. dokunaklı
  2. yararsız
  3. değersiz
  4. hazin
  5. acıklı
teşhis/canlandırma sanatı, cansızlara insanî duygular/nitelikler atfetme:
smiling skies, a sad day, cruel sea gibi. Noun