patsy

  1. Noun suç üzerine kalan kimse.
  2. Noun enayi, avanak, çabuk aldanan/kanan kimse.