pay in the lump

  1. Verb defaten ödemek
  2. götürü ödenek
  3. Verb götürü ödemek