pay in the lump

  1. Fiil defaten ödemek
  2. götürü ödenek
  3. Fiil götürü ödemek