pay off one's debts

  1. Verb borçlarını ödemek
  2. Verb borçlarını temizlemek